×
Informacje prawne

Podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej może ona przechowywać lub pobierać informacje w przeglądarce, głównie w postaci 'cookie'. Te informacje, które mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia internetowego (komputera, tabletu lub telefonu komórkowego), są używane głównie w celu zapewnienia działania witryny zgodnie z oczekiwaniami. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie na tej stronie i uniemożliwić ustawienie nieistotnych plików cookie, klikając poniższe nagłówki kategorii. Jeśli jednak to zrobisz, może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z witryny i usług, które oferujemy.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

1.  Producent zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad.

2.  W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym Producent ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, regulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3.  Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia, w którym Klient otrzymał dany produkt. W przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.

4.  Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej błędnej dostawy lub wad towaru telefonicznie lub pisemnie: e-mailem lub pocztą tradycyjną bezpośrednio u producenta. W niektórych przypadkach Klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.

5.  Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór można pobrać z zakładki Rękojmia.

6.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

7.  Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia ich złożenia.

8.  Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również nieznaczne odstępstwa dotyczące formatu nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

9.  Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy lub producenta. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

10.  Zwracany towar wraz z formularzem reklamacyjnym od umowy proszę wysłać na adres producenta:

artgeist Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 2a
54-156 Wrocław
tel.: (+48) 71 715 27 33
e-mail: info@bimago.pl 

Produkt dodany do Ulubionych
Produkty dodane do porównywania